Hizmetlerimiz

Trafo Bakım ve Onarımları

TRANSFORMATÖRLERLE İLGİ VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Trafo Sarımı Firmamıza 50 – 2000 KVA arası dağıtım trafolarının alçak gerilim – orta gerilim bobinlerinin sarımı ve fırın kurutulması, bakım ve testleri yapılmaktadır.

Trafo yağları;

Transformatörün işletmedeki performansını, fabrika çıkış düzeninde sürdürebilmesi için yağın durumu ve izolasyon seviyesinin kontrol altında tutulması gerekir. Bu sebeple belirli periyotlarla ( yılda en az bir kez ) yağ testlerinin yapılmalı ve izolasyon seviyeleri ölçülmelidir.

Transformatör yağına uygulanan fiziksel, kimyasal ve elektriksel testler ;

Yağ di elektrik dayanım testi. (ASTM-D 877)
Yağ asidite testi. (ASTM-D 974)
Yağ iç yüzey gerilimi testi (ASTM-D 971)
Yağ su miktarı testi. (ASTM-D 1533)
Yağ renk skala tayini (ASTM– D 1500)

Transformatör yağının treatman;

Trafo yağının vakum altında nem ve gazlardan arındırılarak iyileştirme işlemleri,
0,5 mikrona kadar tortu temizliği ve 5 ppm kadar su miktarının düşülmesi,
Kuru tip özel trafo imalatı
İkinci el trafo temini
Trafo kiralama
Trafo yağı temini
Koruma sistemlerinin kontrol ve bakımı
Yağ kaçaklarının giderilmesi
G– A.G buşing– conta değişimi
Eklator aralarının ayarlanması
Bağlantıların tork anahtarı ile sıkılması
Eksik yağın tamamlanması
Trafo izolasyon Megger Testi(A-G-Tank,O-G-Tank,AG-OG
Trafo sargı dirençlerinin ölçülmesi
Trafo çevirme oranlarının ölçülmesi
Trafo ses seviye ölçümü
Trafo bağlantı noktalarının termal olarak ölçülmesi
Buşing ve izalatorlerın temizlenmesi
Trafo genel temizlikleri
Silikagel kontrolü ve değişimi
Bucholz röle testi

TERMAL KAMERA KONTROLLER

ÖZEL ISIL İNFRED KAMERA İLE KESTİRİMCİ BAKIM

Termal görüntüleme kameraları, elektrik denetimleri için yaygın olarak kullanılır.Elektrik bağlantıları gevşedikçe akıma karşı sıcaklıkta artışa yol açabilen bir direnç oluştururlar. Bu daha sonra bileşenlerin bozulmasına yol açarak planlanmamış hizmet kesintilerine ve yaralanmalara neden olabilir.

Ayrıca elektrik şebekesinin verimliliği düştüğünden, ısı üreten enerji harcaması gereksiz kayıplara neden olur.

İşletme içersinde termal kamera ile yapılan kontroller sonucunda problemli alanların termografik görüntüleri kameraya kaydedilir.

Daha sonra bu görüntüler termal görüntü programı ile daha detaylı analiz edilerek gerekli raporlar hazırlanır. Termal görüntüleme kamerasıyla kontrol edilen diğer yüksek voltaj donanımları, devre kesiciler ve anahtarlayıcıları içerir. Potansiyel sorun alanları, termal görüntüde açıkça gösterilir.

Güç trafoları termal görüntüleme kameralarıyla sık sık kontrol edilir.Gerçek sorun ortaya çıkmadan önce gerekirse düzeltici önlem alınabilmesi için soğutma kanatlarının ve yüksek voltaj bağlantılarının sıcaklıkları karşılaştırılabilir.

KESİCİ BAKIM VE ONARIMLARI

KESİCİLERİN MEKANİZMA ONARIMLARI
MEKANİZMANIN ÇALIŞMASI
Kesiciler iki ana üniteden oluşmaktadır.Kutuplar ve mekanizma.Mekanizma kutuplardaki kontakların eş zamanlı olarak kapatılmasını ve gerektiğinde
açmasını temin eden birimdir. Kesicideki kapama ve açma hareketleri bir selvomotor ve kurma kolu vasıtasıyla gerilen yayların yardımıyla gerçekleşmektedır. Kesiciye kapama komutu verildiğinde kontaklar kapatılırken bir yandan açma yayı gerilir böylece kesici açmaya hazır hale gelir.Açma ve kapama işlemi manuel olarak butonlarla ve bobinlerle elektriksel olarak da yapılır.

ŞALT TESİSLERİNDE PERİYODİK BAKIMLARIN YILDA BİR KEZ YAPILMASI GEREKLİDİR.

MEKANİZMALARDAKİ HER TÜRLÜ ONARIMLAR GARANTİLİ OLARAK YAPILIR.
MEKANİK OLARAK AŞINMIŞ PARÇALARIN DEĞİŞİMİ YAPILIR.
DEĞİŞİMDE ORJİNAL PARÇALAR KULLANILIR.
AÇMA-KAPAMA YAYLARININ PERFORMANSI ÖLÇÜLÜR.
MEKANİZMA HARAKETLİ PARCALARI YAĞLANIR.

13